Zamknij
PLENDE
BIP
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Obywatel.gov..pl
Baner SIPWS
Punkt Informacyjny FE
Wirtualny Małogoszcz
Kalendarium imprez
Galeria Wsi Polskiej - Ostoja Dworska
Szlaki turystyczne w gminie Małogoszcz
Bitwa pod Małogoszczem
Plan miasta
Subskrypcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja
dopisz wypisz
Licznik odwiedzin:
 1024856 

Aktualności

 
2016-08-18

System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Małogoszcz – nowe uchwały!

 - kosz_na_odpady.jpg

Szanowni Mieszkańcy!

Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu informuje, że na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2016 r. Rada Miejska podjęła uchwały dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie naszej Gminy tj:

 1. Uchwała Nr 14/125/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 2. Uchwała  Nr 14/126/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małogoszcz;
 3. Uchwała Nr 14/127/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 4. Uchwała Nr 14/128/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwały - przejdź

Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 87), która dokonała kolejnej nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Nowelizacja zmieniła oraz doprecyzowała szereg zapisów, tym samym powodując, że niektóre dotychczasowe uchwały zachowały moc do 31 lipca 2016 r. i konieczne było dostosowanie obowiązującego prawa miejscowego do wprowadzonych zmian.

1. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • właściciele nieruchomości nie mają obowiązku ponownego składania obowiązujących deklaracji, z uwagi na to, że nie uległy zmianie metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty,
 • dopiero wszelkie zmiany danych mające wpływ na wysokość opłaty należy zgłaszać na nowym druku deklaracji w terminie:

-     14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

-     14 dni oddnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

Uwaga!

 • potwierdzeniem danych zawartych w deklaracji będzie obecnie złożenie z deklaracją:

-     zaświadczenia, oświadczenia, lub innych dokumentów potwierdzających miejsce przebywania osoby poza nieruchomością na terenie Gminy Małogoszcz, w której jest zameldowana;

- zaświadczenia, oświadczenia, lub innych dokumentów potwierdzających ustanie obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 • formularz deklaracji można pobrać na stronie malogoszcz.pl w zakładce Gospodarka odpadami.
 • wprowadzono dodatkową (oprócz dotychczasowej pisemnej) formę składania deklaracji. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości może składać również w formie elektronicznej, tj. przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest jej podpisanie bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePuap.

Szczegóły na stronie malogoszcz.pl w polu Gospodarka odpadami, zakładka Deklaracje

2. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małogoszcz

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małogoszcz określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku, został on dostosowany do zmienionych i doprecyzowanych zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3. Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • uchwała w powyższym zakresie rozszerzyła i doprecyzowała m.in. zapisy dotyczące zasad przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
 • wprowadzono zapisy określające sposób postępowania w przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez podmiot prowadzący Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

  4.   Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie w b.r. i są następujące:

-   do dnia 15 marca za I kwartał danego roku, przy czym za miesiące styczeń i luty opłatę uiszcza się z dołu, a za marzec z góry,

-   do dnia 15 maja za II kwartał danego roku, przy czym za kwiecień opłatę uiszcza się z dołu, a za miesiące maj i czerwiec z góry,

-  do dnia 15 września za III kwartał danego roku, przy czym za miesiące lipiec i sierpień opłatę uiszcza się z dołu, a za wrzesień z góry,

-     do dnia 15 listopada za IV kwartał danego roku, przy czym za październik opłatę uiszcza się z dołu, a za miesiące listopad i grudzień z góry.

Przypominamy!

W dalszym ciągu tj. od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalana od gospodarstwa domowego i jest zróżnicowana w zależności od liczby osób tworzących dane gospodarstwo.

Aktualna wysokość stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Małogoszcz od 1 stycznia 2014 roku wynosi:

Selektywne gromadzenie i odbieranie odpadów komunalnych

Nieselektywne (zmieszane) gromadzenie i odbieranie odpadów komunalnych

Liczba osób w gospodarstwie

Stawka opłaty

Liczba osób w gospodarstwie

Stawka opłaty

1

5,50 zł

1

12 zł

2

11 zł

2

24 zł

3

15 zł

3

36 zł

4

19 zł

4

48 zł

5 i więcej

23 zł

5 i więcej

60 zł

 

E. Borowska
 
piątek, 28 lipca 2017
209 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Ady, Wiwiany, Sylwiusza
Fotogaleria
ESP
Gospodarka odpadami
SAPARD
ZPORR
EFS 2004-06
Rządowy Program - Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach
RPO WŚ
PO KL
NPPDL
ŚPOW
Radosna szkoła
Świętokrzyski Program Wspierania Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich
PROW 2007-2013
Odnowa Wsi Świętokrzyskiej 2010
WFOŚiGW
PO Ryby 2007-2013
PROW 2014-2020
NPPDL 2016-2019
GPR 2016-2024
Strategia 2024

Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu, ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Małogoszcz, woj. świętokrzyskie
tel.: +48.413860160, fax: +48.413860150, email: malogoszcz@eobip.pl, http://www.malogoszcz.pl
NIP: 656-13-16-695
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI