Zamknij
PLENDE
BIP
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Obywatel.gov..pl
Baner SIPWS
Punkt Informacyjny FE
Wirtualny Małogoszcz
Kalendarium imprez
Galeria Wsi Polskiej - Ostoja Dworska
Szlaki turystyczne w gminie Małogoszcz
Bitwa pod Małogoszczem
Plan miasta
Subskrypcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja
dopisz wypisz
Licznik odwiedzin:
 1024856 

Szlak turystyczny Małogoszcz - Rezerwat Milechowy

 

- szlak1(0).jpg

Szlak pieszy z Małogoszcza do Rez. Milechowy to połączenie z Ścieżki Geologicznej biegnącej przez rezerwat Milechowy ze szlakiem Niebieskim im. Stanisława Konarskiego który przechodzi przez Gminę Małogoszcz. Projektowany szlak pieszy ponadto umożliwi połączenie z istniejącymi szlakami Gór Świętokrzyskich oraz projektowanym przez Przedborski Park Krajobrazowy szlakiem pieszym poprzez Pasmo Przedborsko Małogoskie.  Szlak turystyczny przez Gminę Małogoszcz ma długość 15 km w części biegnącej przez północno zachodnie tereny gminy. Planuje się jego kontynuacje w kierunku wschodnio - południowym co spowodowało by utworzenie trasy pieszej biegnącej wokół Gminy Małogoszcz 

1. Wiadomości ogólne

  
Szlak Turystyczny Małogoszcz - Milechowy został zaprojektowany na terenie Gminy Małogoszcz w obrębie Chęcińsko- Kieleckiego Parku Krajobrazowego wraz z otuliną oraz Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu z cennymi obiektami przyrodniczymi, urozmaiconym krajobrazem, kompleksami leśnymi będącymi w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Jędrzejów i Lasów Prywatnych Wspólnoty Gruntowo Leśnej Małogoszczu. Na omawianym obszarze znajdują się obszary i obiekty chronione na podstawie ustawy o ochronie dóbr kultury i ochrony środowiska. 

2. Oznaczenie szlaku 

Ziemia małogoska charakteryzuje się wielka różnorodnością i bogactwem form ukształtowania terenu, cech budowy geologicznej, zróżnicowaniem struktury gleb, warunków klimatycznych, hydrogeologicznych i dużymi kompleksami leśnymi z bogatą fauną i florą i w tym celu oznakowano szlak turystyczny pieszy kolorem czarnym /sugestia PTTK/.  

3. Ważniejsze obiekty przyrodniczo-kulturowe znajdujące się na trasie;

· Chęcińsko - Kielecki Park Krajobrazowy;
· Rezerwat Milechowy -wąwóz skalny;
· Pomnik Przyrody Nieożywionej „Jaskinia Piekiełko";
· Meandry Wiernej Rzeki; 
· Mogiły z I Wojny Światowej -Stacja Małogoszcz; 
· Budynek Dawnej Stacji Małogoszcz;
· Pasmo Przedborsko-Małogoskiego; 
· Panorama na Góry Świętokrzyskie; 
· Siedlisko roślin kserotermicznych na wzniesieniu Kościółek; 
· Pozostałości założenia pofolwarcznego z II połowy. XIX w. Leśnica; 
· Pozostałości rezydencji starosty małogoskiego -siedziba rezydencjonalno -obronna Leśnica wzmiankowana na 1377 r.; 
· Pomnik Przyrody Lipa drobnolistna;
· Bór świeży -lasy Nadleśnictwa Jędrzejów 
· Pozostałości dawnej osady wiejskiej -Dziadówki Ciesielskie; 
· Studnia leśna -wyrobisko torfowe;
· Kapliczka Św. Jana -Słupek; 
· Wzniesienie Sabijanów wyrobiska nieczynnego kamieniołomu;
· Mogiła leśna; 
· Szlak Konarskiego -Małogoszcz; 
· Mogiły powstańców na cmentarzu Babinek;
· Kościół Parafialny Małogoszcz.


4. Mapa szlaku

- mapaszlakmal-rezerwat.jpg

 

5. Opis szlaku o łącznej długości 15 km 

0.0 początek szlaku Małogoszcz rynek przy pomniku Tadeusza Kościuszki. Dochodzimy do ul Kościelnej którą podążamy do Kościoła parafialnego wzmiankowanego na 1593-95 r. Dalej aleja modrzewiową (drożyna ) mijamy cmentarz gdzie znajdują się mogiły powstańców. Dalej polną drogom zmierzamy ku skraju lasu -Sabijanów dochodzimy do drogi leśnej i skręcając w prawo kierujemy się droga utwardzoną wzdłuż wzniesienia Sabijanów skręcając w lewo z drogi na ścieżkę wchodzimy na wzniesienie Sabijanów.

- szlak1.jpg

- szlak1_(1).jpg

- szlak1_(2).jpg

- szlak1_(3).jpg


1.5 wniesienie „Sabijanów"- wieża obserwacyjna Nadleśnictwa Jędrzejów przy wieży w prawo poprzez las schodzimy w dół leśną drogą mając po prawej wyrobiska, przecinając utwardzoną drogę.dalej leśnym traktem dochodzimy do krzyżówki leśnej gdzie skręcamy w prawo. Dalej dochodzimy do drogi asfaltowej biegnącej Małogoszcz -Kozłów skręcamy w  lewo dochodzimy do kapliczki Św. Jana.

- szlak1(4).jpg

- szlak1(5).jpg

- szlak1(6).jpg


3.0 Kapliczka Św. Jana Kierując się drogą asfaltową kierunku kozłowa ok. 50 m za kapliczka skręcamy w prawo w leśną drogę i leśną drogą dochodzimy do dawnej osady leśnej Dziadówki Ciesielskie.

- szlak1(7).jpg

- szlak1(8).jpg

- szlak1(9).jpg

- szlak1(10).jpg


4.5 Dziadówki Ciesielskie Obok ruin dawnej osady sklecamy w prawo i  wchodzimy na skraj lasu kierując się do zagajnika brzozowego. Dalej drogą leśną dochodzimy do sosnowego lasu gdzie schodzimy w dół do drogi asfaltowej biegnącej Cieśle -Małogoszcz skręcając w prawo i dalej drogą asfaltową mijając po prawej stronie pozostałości rezydencji Starosty Małogoskiego i Pomniki przyrody lipy drobnolistne dochodzimy do Obszaru ochrony krajobrazowej -Założenie pofolwarczne 2 poł. XIX w. Leśnica - Cieśle.

- szlak1(11).jpg

- szlak1(12).jpg

- szlak1(13).jpg

- szlak1(14).jpg


5.5 Obszar ochrony krajobrazowej. W głębi obszaru znajduje się altana lipowa składająca się 14 lip drobnolistnych z tradycyjnym sadem owocowym. Dale kierując się droga asfaltową ku Małogoszczy ok. 150 m skręcamy w lewo w  polną drogę. Idąc dalej dochodzimy do łąki kierując się na pasmo Przedborsko -Małogoskie dochodzimy do wzniesienia Kościółek.

- szlak1(15).jpg

- szlak1(16).jpg

- szlak1(17).jpg

- szlak1(18).jpg

- szlak1(19).jpg


6.0 Kościółek - Pasmo Przedborsko -Małogoskie. Trawersując wierzchołek dalej polną droga na dół przecinamy drogę łączącą Małogoszcz -Skorków.. Dalej osiągamy drogę asfaltowa prowadząca do Leśnicy Parcele. Na skrzyżowaniu przy łąkach skręcamy w lewo i droga utwardzoną dalej do skraju lasu. Na skraju lasu mijamy dęby dochodzimy na skraj lasu skręcając w prawo i podobając drogą asfaltową do Stacji PKP Małogoszcz.

- szlak1(20).jpg

- szlak1(21).jpg.jpg

- szlak1(22).jpg

- szlak1(23).jpg

- szlak1(24).jpg


9.0 Stacja Małogoszcz - Mogiły I Wojny Światowej.Dalej drogą asfaltową dochodzimy do drogi biegnącej w kierunku Końskie -Małogoszcz.Przecinamy drogę i wchodzimy ścieżkom do lasu gdzie dochodzimy do leśnej drogi skręcając w lewo. Idziemy dalej drogą leśną poprzez las sosnowy osiągając drogę utwardzoną prowadzącą do Zakrucza skręcając w lewo dochodzimy do przejazdu kolejowego niestrzeżonego. Idziemy dalej po prawej stronie mijamy zabudowania miejscowości Zakrucze.

- szlak1(25).jpg

- szlak1(26).jpg

- szlak1(27).jpg

 
11.0 Zakrucze - Dalej asfaltową drogą w kierunku Kopanin na skraju lasu skręcamy w prawo w polną drogę. Dalej skrajem lasu mijamy mogiłę leśną gdzie skręcając w lewo dochodzimy do łąki. Idąc dalej dochodzimy do starego koryta Rzeki Łososiny. Przekraczając rzeczkę skręcamy w prawo i  wzdłuż starego koryta Wiernej ścieżką poprzez łąkę kierujemy się do tamy na Wiernej Rzece -Łososina.

- szlak1(28).jpg

- szlak1(29).jpg

- szlak1(30).jpg

- szlak1(31).jpg


13.0 Wierna Rzeka - Przechodząc tamą przez rzekę skręcając w lewo ścieżką dochodzimy do drogi leśnej na skraju lasu. Dalej skrajem lasu skręcając w  prawo wchodzimy w las. Idąc dalej dochodzimy do wąwozu który prowadzi Jaskini Piekiełko i do istniejących oznaczeń Ścieżki Geologicznej w  Rezerwacie Milechowy.

- szlak1(32).jpg

- szlak1(33).jpg

- szlak1(34).jpg

- szlak1(35).jpg


15.0 Rezerwat Milechowy 

- szlak1(36).jpg

- szlak1(37).jpg

- szlak1(38).jpg

- szlak1(39).jpg

- szlak1(40).jpg6. Miejscowości na trasie:

· Małogoszcz 
· Leśnica pod Cieślami 
· Leśnica -Parcele 
· Stacja Małogoszcz 
· Zakrucze 

7. Informacje praktyczne:

· Komunikacja 
1. Małogoszcz -PKS - BUS
· Stacja Małogoszcz Komunikacja PKP - PKS - BUS
2. Połączenie szlakami pieszymi Gór Świętokrzyskich 
· Rez. Milechowy Ścieszka Geologiczna połączenie 
· Szlak żółty Wierna Rzeka -Chęciny 
· Małogoszcz Szlak niebieski Jedlnica - Żarczyce


Serdecznie zapraszamy! 

Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu
piątek, 28 lipca 2017
209 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Ady, Wiwiany, Sylwiusza
Fotogaleria
ESP
Gospodarka odpadami
SAPARD
ZPORR
EFS 2004-06
Rządowy Program - Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach
RPO WŚ
PO KL
NPPDL
ŚPOW
Radosna szkoła
Świętokrzyski Program Wspierania Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich
PROW 2007-2013
Odnowa Wsi Świętokrzyskiej 2010
WFOŚiGW
PO Ryby 2007-2013
PROW 2014-2020
NPPDL 2016-2019
GPR 2016-2024
Strategia 2024

Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu, ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Małogoszcz, woj. świętokrzyskie
tel.: +48.413860160, fax: +48.413860150, email: malogoszcz@eobip.pl, http://www.malogoszcz.pl
NIP: 656-13-16-695
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI