PLENDE
BIP
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Obywatel.gov..pl
Baner SIPWS
Punkt Informacyjny FE
Wirtualny Małogoszcz
Kalendarium imprez
Galeria Wsi Polskiej - Ostoja Dworska
Szlaki turystyczne w gminie Małogoszcz
Bitwa pod Małogoszczem
Plan miasta
Subskrypcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja
dopisz wypisz
Licznik odwiedzin:
 0954110 

Rok 2010

 
- spwrenow.jpg

O programie:

Jednym z wielu niekorzystnych zjawisk występujących na wsi jest wciąż niższy poziom wykształcenia jej mieszkańców, mniejsze aspiracje życiowe, trudniejszy dostęp do nowoczesnych technologii i infrastruktury szerokopasmowego internetu. Te niekorzystne uwarunkowania decydują o mniejszej atrakcyjności obszarów wiejskich i wpływają na powstawanie kolejnych barier rozwojowych związanych z tzw. wykluczeniem cyfrowym. Skutkuje to mniejszą dostępnością do rynku pracy z uwagi na brak odpowiednich kwalifikacji Ideą programu są działania ukierunkowane na zmniejszenie dysproporcji pomiędzy miastem i wsią w obszarze edukacji. Nowatorski w skali kraju program przewiduje, że 100 placówek oświatowych z terenów wiejskich otrzyma roku 2009 pomoc w postaci tablic multimedialnych, laptopów i rzutników oraz pieniądze na zakup innych pomocy dydaktycznych.

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku:

Szkoły publiczne i szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych oraz przedszkola z obszaru objętego Programem tj. gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w województwie świętokrzyskim, z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tysięcy mieszkańców, prowadzone przez:

- jednostki samorządu terytorialnego,

- inne osoby prawne (stowarzyszenia),

- osoby fizyczne (dotyczy przedszkoli).

 Formy i wysokość wsparcia:

 - pomoc rzeczowa w postaci interaktywnego zestawu multimedialnego (komputer, tablica multimedialna, rzutnik multimedialny, oprogramowanie specjalistyczne) o wartości ok. 20.000 zł,

- pomoc finansowa w postaci dotacji celowej na zakup pomocy dydaktycznych (sprzętu komputerowego i audiowizualnego, oprogramowania edukacyjnego, urządzeń optycznych, książek, map, plansz, tablic, filmów, gier i zabawek dydaktycznych, modeli, okazów i innych), których łączna wartość wyniesie do 20.000 zł.

 Maksymalna wysokość wsparcia rzeczowego i finansowego dla jednego beneficjenta wynosi 40.000 zł.

Z terenu jednej gminy może wpłynąć nie więcej niż trzy wnioski o udzielenie wsparcia, w tym nie więcej niż dwa dotyczące wsparcia rzeczowego.

W 2010 roku w ramach  programu „Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich " gmina Małogoszcz  otrzymała wsparcie finansowe i rzeczowe dla 2 placówek oświatowych - Szkoły Podstawowej w Rembieszycach i Zespołu Placówek Oswiatowych w Złotnikach.

Szkoła Podstawowa w Rembieszycach otrzymała wsparcie w postaci mobilnego zestawu komputerowego o wartości 32 508,49 złotych brutto.

Mobilny zestaw to kolejne narzędzie edukacyjne, które wzbogaciło bazę multimedialną naszej szkoły. Umożliwia on nauczycielom pracę w ramach nowych interaktywnych metod kształcenia. Lekcje bez kredy i tradycyjnej tablicy cieszą się wśród uczniów dużym zainteresowaniem.

W grudniu 2010 r. Szkoła Podstawowa w Złotnikach otrzymała pomoce dydaktyczne (obrazkowe układanki, liczyk, domino wymienne, zestaw do geometrii przestrzennej, koła liczbowe, magnetyczną tablicę geometryczną) w ilości 21 kompletów.

Celem realizowanego projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez nabycie i rozwój umiejętności korzystania z nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Wniosek o pomoc finansową na zakup pomocy opracowała Anna Gębska.

Zajęcia multimedialne w SP Rembieszyce:

 - sprenowrembieszyce-04.11.jpg

 - sprenowrembieszyce-04.11_(1).jpg

 - sprenowrembieszyce-04.11_(2).jpg

Zajęcia edukacyjne w SP Złotniki:

 - sprenowzlotniki-05.11.jpg

 - sprenowzlotniki-05.11_(1).jpg

 - sprenowzlotniki-05.11_(2).jpg

 - sprenowzlotniki-05.11_(3).jpg

 - sprenowzlotniki-05.11_(4).jpg

Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu
środa, 29 marca 2017
88 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
imieniny
Marka, Wiktoryny, Zenona
Fotogaleria
ESP
Gospodarka odpadami
SAPARD
ZPORR
EFS 2004-06
Rządowy Program - Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach
RPO WŚ
PO KL
NPPDL
ŚPOW
Radosna szkoła
Świętokrzyski Program Wspierania Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich
PROW 2007-2013
Odnowa Wsi Świętokrzyskiej 2010
WFOŚiGW
PO Ryby 2007-2013
GPR 2016-2024
Strategia 2024

Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu, ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Małogoszcz, woj. świętokrzyskie
tel.: +48.413860160, fax: +48.413860150, email: malogoszcz@eobip.pl, http://www.malogoszcz.pl
NIP: 656-13-16-695
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI