Zamknij
PLENDE
BIP
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Obywatel.gov..pl
Baner SIPWS
Punkt Informacyjny FE
Wirtualny Małogoszcz
Kalendarium imprez
Galeria Wsi Polskiej - Ostoja Dworska
Szlaki turystyczne w gminie Małogoszcz
Bitwa pod Małogoszczem
Plan miasta
Subskrypcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja
dopisz wypisz
Licznik odwiedzin:
 1024856 

O rewitalizacji

 

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI
DLA MIASTA MAŁOGOSZCZ

W kwietniu 2007 roku z inicjatywy burmistrza Jana Głogowskiego rozpoczęto prace nad przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR) dla Miasta Małogoszcz obejmującego lata 2007 - 2013.

W dniu 27 kwietnia bieżącego roku przyjęto uchwałę Rady Miejskiej w Małogoszczu w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Małogoszcz i powołania doraźnej komisji ds. rewitalizacji.
Pojęciem rewitalizacji określa się proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych na zdegradowanych obszarach miast. Zadania rewitalizacji to nie tylko remonty zniszczonych domów i kamienic, czy też tylko ochrona zabytków. Dzisiejsza rewitalizacja obejmuje także złożone problemy środowiskowe, społeczne i rozwojowe, w tym kwestię rewitalizacji miast ściśle związaną z ideą zrównoważonego i trwałego rozwoju. Przyczynia się on do poprawy jakości życia mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego, ożywienia gospodarczego oraz odbudowy więzi społecznych. Zasadniczym celem rewitalizacji jest ożywienie gospodarcze i społeczne miasta. Zostanie ono osiągnięte przez rozwijanie nowych form działalności gospodarczej, zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego, nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji, oferowanie infrastruktury do prowadzenia działalności dostosowanej do potrzeb nowych przedsiębiorstw.

Proces rewitalizacji przyczynia się do ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu świadomości lokalnej i regionalnej mieszkańców, co jest szczególnie ważne w kontekście integracji europejskiej. Dlatego zaangażowanie społeczności lokalnej, stowarzyszeń, w tworzenie i realizację programu rewitalizacji ma szansę pozytywnie wpłynąć na wzrost aktywności obywatelskiej, angażowanie mieszkańców w życie społeczne miasta, a także we współpracę z administracją publiczną i biznesem.

Lokalny Program Rewitalizacji jest kompleksowym dokumentem określającym sposoby przeciwdziałania degradacji niektórych obszarów miejskich oraz trwałej marginalizacji określonych grup społecznych. Ma na celu wyznaczyć długofalowe działania na przyszłość poprzez wskazanie zadań inwestycyjnych i skorelowanie ich z polityką regionalną oraz osadzenie w realiach finansowych. Połączenie inwestycji i programów wspierających rozwój społeczno – gospodarczy rejonu objętego rewitalizacją poprawi sytuację na tym obszarze i sprawi, że obszar miasta Małogoszcz odzyska blask i znaczenie.

Dlaczego potrzebny jest Lokalny Program Rewitalizacji?

Lokalny Program Rewitalizacji jest niezbędnym dokumentem, umożliwiającym przede wszystkim ubieganie się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (RPO WŚ) na lata 2007-2013 oraz Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW) dla projektów w zakresie rewitalizacji (odnowy).

Lokalny Program Rewitalizacji ma stwierdzać, że projekty zgłaszane do dofinansowania są działaniami zaplanowanymi, wynikającymi z kompleksowych
i zintegrowanych planów rozwoju Miasta Małogoszcz. Program ten powinien odzwierciedlać potrzeby mieszkańców jak i różnych instytucji, wspólnot, stowarzyszeń oraz organizacji, działających na rzecz rozwoju miasta.

W ramach tychże Programów Operacyjnych przewidziane są środki finansowe na rozwiązywanie problemów degradacji miast związanych z niszczeniem majątku o wartości kulturowej, zabytków, niskim poziomem przedsiębiorczości w miastach i wysokim poziomem bezrobocia czy patologiami społecznymi.

Po środki finansowe na cele rewitalizacji oprócz gmin będą mogły ubiegać się różne instytucje i podmioty m.in. spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, stowarzyszenia, fundacje, kościoły, organizacje pozarządowe nie działające dla zysku itp. Jednak każdy projekt, aby móc ubiegać się o wsparcie musi wynikać z Lokalnego Programu Rewitalizacji, tzn. musi zostać wpisany do takiego programu rewitalizacji, a jego realizacja musi być określona w czasie i uzasadniona zgodnie z wyznaczonymi kryteriami.

Podsumowując, środki finansowe w zakresie rewitalizacji mogą być przeznaczone tylko na te projekty, które wynikają z zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Lokalnego Programu Rewitalizacji zarówno obszarów poprzemysłowych jak i dzielnic mieszkaniowych, zespołów mieszkaniowych, szczególnie na obszarach zagrożonych zjawiskami patologii społecznej przyczyniają się do realizacji celów działania, np.: przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu zamieszkującej tam ludności, tworzą nowe, stałe miejsca pracy.

INTERmedi@
piątek, 28 lipca 2017
209 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Ady, Wiwiany, Sylwiusza
Fotogaleria
ESP
Gospodarka odpadami
SAPARD
ZPORR
EFS 2004-06
Rządowy Program - Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach
RPO WŚ
PO KL
NPPDL
ŚPOW
Radosna szkoła
Świętokrzyski Program Wspierania Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich
PROW 2007-2013
Odnowa Wsi Świętokrzyskiej 2010
WFOŚiGW
PO Ryby 2007-2013
PROW 2014-2020
NPPDL 2016-2019
GPR 2016-2024
Strategia 2024

Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu, ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Małogoszcz, woj. świętokrzyskie
tel.: +48.413860160, fax: +48.413860150, email: malogoszcz@eobip.pl, http://www.malogoszcz.pl
NIP: 656-13-16-695
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI