Zamknij
PLENDE
BIP
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Obywatel.gov..pl
Baner SIPWS
Punkt Informacyjny FE
Wirtualny Małogoszcz
Kalendarium imprez
Galeria Wsi Polskiej - Ostoja Dworska
Szlaki turystyczne w gminie Małogoszcz
Bitwa pod Małogoszczem
Plan miasta
Subskrypcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja
dopisz wypisz
Licznik odwiedzin:
 1024856 

2008/2010

 

  

- efssbrr.jpg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Priorytet IX. Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.1 PO KL Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Tytuł projektu:
1. „JA - TY - MY - IDZIEMY DO PRZEDSZKOLA”

o projekcie:

Projekt polega na utworzeniu ośrodka przedszkolnego w Szkole Podstawowej w miejscowości Rembieszyce. Skierowany jest do grupy 28 dzieci wiejskich w wieku 3-5 lat, pozbawionych z przyczyn ekonomicznych i społecznych szans na edukację przedszkolną i w związku z tym równych możliwości rozwoju edukacyjno-społecznego oraz ich rodziców (20 rodziców objętych zostanie cyklem szkoleń i warsztatów) zamieszkałych w obwodzie wsi Rembieszyce, Wola Tesserowa i Karsznice. W ramach rocznego projektu grupa 28 dzieci będzie uczęszczała na zajęcia z edukacji przedszkolnej oraz na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, zajęcia ruchowo – taneczne, logopedyczne. Ponadto w ramach projektu przewiduje się wyjazd dzieci do Teatrzyku Kubuś i Muzeum Zabawek w Kielcach, a także szereg dodatkowych, okolicznościowych imprez dla dzieci. Przewiduje się także przeprowadzenie cyklu warsztatów i szkoleń dla rodziców przedszkolaków.

Na potrzeby projektu zostanie kompleksowo wyposażona sala niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Beneficjent (projektodawca): Gmina Małogoszcz
Termin realizacji: 01.12.2008 r. - 31.01.2010 r.

Przewidywany całkowity koszt projektu: 156 499,91 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Fundusz Społecznego: 150 940,00 zł
Wkład własny (niepieniężny) – budżet gminy: 5 559,91 zł

 

Ulotka informacyjna projektu:


 Ulotka podsumowująca projekt:

 - ulotkakoncowaprzedszkole.jpg - ulotkakoncowaprzedszkole_(1).jpg


Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Tytuł projektu:

"NIE dla bierności zawodowej! Aktywizacja zawodowa podopiecznych MGOPS Małogoszcz”

o projekcie:

Projekt zakładał przeszkolenie ośmiu osób z terenu gminy Małogoszcz w zakresie księgowości komputerowej, aktywnego poszukiwania pracy, oraz spawalnictwa. Udział w szkoleniu był bezpłatny. Uczestnikom szkolenia zapewnialiśmy: profesjonalnie zorganizowane szkolenie w zakresie księgowości komputerowej małych i średnich przedsiębiorstw, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdów na zajęcia, poczęstunek, badania w zakresie medycyny pracy, opiekę psychologa i doradcy zawodowego. Projekt adresowany był do: podopiecznych MGOPS Małogoszcz w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych przez okres minimum 24 miesięcy, korzystających z pomocy społecznej, zamieszkujących na terenie gminy Małogoszcz, posiadających predyspozycje i stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku księgowej, oraz spawacza.

Projekt był realizowany od: 01.07.2008r. do 31.12.2008 r.

Beneficjent (projektodawca):
Gmina Małogoszcz/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Małogoszczu

Całkowity koszt projektu: 69 180,54 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Fundusz Społecznego: 61 902,27 zł
Wkład własny (niepieniężny): 7 278,27 zł

Ulotka informacyjna projektu:

Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu
piątek, 28 lipca 2017
209 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Ady, Wiwiany, Sylwiusza
Fotogaleria
ESP
Gospodarka odpadami
SAPARD
ZPORR
EFS 2004-06
Rządowy Program - Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach
RPO WŚ
PO KL
NPPDL
ŚPOW
Radosna szkoła
Świętokrzyski Program Wspierania Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich
PROW 2007-2013
Odnowa Wsi Świętokrzyskiej 2010
WFOŚiGW
PO Ryby 2007-2013
PROW 2014-2020
NPPDL 2016-2019
GPR 2016-2024
Strategia 2024

Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu, ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Małogoszcz, woj. świętokrzyskie
tel.: +48.413860160, fax: +48.413860150, email: malogoszcz@eobip.pl, http://www.malogoszcz.pl
NIP: 656-13-16-695
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI